tượng gốm sứ Tỳ Hưu

Tượng gốm sứ Tỳ Hưu

Tượng gốm sứ Tỳ Hưu

Nếu ở phương vị Ngũ hoàng đại sát bay đến, ta đặt hai con Tỳ Hưu phía sau cửa chính, đầu Tỳ Hưu hướng về phía trước, thì có thể hóa giải sát khí của Ngũ hoàng đại sát. Bộ