tượng gốm sứ Thần Tài – Thổ Địa

Tượng gốm sứ Thần Tài – Thổ Địa

Tượng gốm sứ Thần Tài - Thổ Địa

Trong những gia đình làm ăn buôn bán, người ta thờ cúng Thần Tài quanh năm, sáng sớm khi mở cửa bán hàng họ thường thắp hương cầu xin “mua may bán đắt”. Việc thờ cúng Thần Tài là một