tượng gốm sứ Long Quy

Tượng gốm sứ Long Quy

Tượng gốm sứ Long Quy

Tượng sứ Long Quy men rạn cổ dùng trưng bày phòng làm việc, phòng khách để trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe, trừ khử tiểu nhân, những kẻ hay nói xấu sau lưng, gây điều thị phi. THÔNG