tượng gốm sứ Cóc Thần tài

Tượng gốm sứ Cóc Thần tài

Tượng gốm sứ Cóc Thần tài

THÔNG TIN SẢN PHẨM Sản phẩm men rạn cổ Cao : 17cm Rộng : 19cm Dài: 23cm