Tử Sa

Tiêu chí quyết định giá thành của một chiếc ấm Tử Sa

Tiêu chí quyết định giá thành của một chiếc ấm Tử Sa

Tử Nê là loại đất Tử Sa điển hình thường gặp nhất, nhưng loại tốt thì ít mà loai kém lại nhiều, nó có màu nâu tím, người chơi ấm thường gọi nó với cái tên “Hắc Tử Nê”, Đây