soba choko

Tinh hoa nghệ thuật gốm trong chiếc chén soba choko

Tinh hoa nghệ thuật gốm trong chiếc chén soba choko

Nhiều nhà hàng bình dân ngày nay ở Nhật thường phục vụ nước chấm hay “tsuyu” ở trong những chiếc chén được làm hoàn toàn từ gốm trang trí một lớp vẽ dưới men màu xanh cô-ban. Những chiếc chén