Phúc Lộc Thọ

Tượng gốm sứ Phúc Lộc Thọ

Tượng gốm sứ Phúc Lộc Thọ

Tượng sứ ba vị thần Phúc, Lộc, Thọ khi nhìn vào không giống với một giải pháp phong thủy mà là một cái gì đó sẽ mang lại may mắn, sự giàu có và hạnh phúc, đương nhiên còn có