ngói gốm terracotta

Những lợi ích của ngói gốm terracotta

Những lợi ích của ngói gốm terracotta

Ngói chùa (hay còn gọi là ngói đỏ, ngói gốm terracotta) rất bền bỉ cùng thời gian và chịu được tác động của môi trường. Sản phẩm ngói gốm terracotta có nhiều loại như ngói nóc, ngói lợp đỏ, ngói