Nghê Chó

Tượng gốm sứ Nghê Chó

Tượng gốm sứ Nghê Chó

THÔNG TIN SẢN PHẨM Tượng Nghê Chó Sản phẩm gồm 1 đôi. Cao 20cm x Rộng 12cm