Gốm sứ Việt Nam qua các thời kỳ

Gốm sứ Việt Nam qua các thời kỳ

Gốm sứ Việt Nam qua các thời kỳ

Gốm thời kỳ này phát triển rực rỡ đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử gốm sứ Việt Nam. Quy mô sản xuất được mở rộng, sản phẩm phong phú về chủng loại, mẫu mã. Để được như ngày nay,