gốm sứ thời nhà Thanh

Tìm hiểu gốm sứ thời nhà Thanh – Trung Quốc

Tìm hiểu gốm sứ thời nhà Thanh - Trung Quốc

Loại hình chén (ly) uống nước chủ yếu là cỡ trung bình, đường kính từ 5 – 7cm. Kiểu dáng phổ biến là miệng loe hoặc đứng, sâu lòng, thành cong, đế thấp nhỏ. Thời nhà Thanh (1644 – 1912)