gốm sứ cổ Việt Nam

Gốm sứ Việt Nam xưa và nay

Gốm sứ Việt Nam xưa và nay

Làng gốm sứ Bát Tràng được biết đến là làng nghề gốm sứ lớn nhất nước ta, không chỉ sản xuất những sản phẩm mang tính tâm linh như thờ cúng mà gốm sứ Bát Tràng còn đẩy mạnh sản