gốm Đông Triều

Tìm hiểu gốm Đông Triều

Tìm hiểu gốm Đông Triều

Với khả năng chịu nhiệt độ cao, nước men đều và trong, độ bền tốt, gốm Đông Triều đã chiếm lĩnh được thị trường và có thời gian hưng thịnh nhất vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước.