đồ gốm sứ Trung Quốc

Tìm hiểu gốm sứ Trung Quốc

Tìm hiểu gốm sứ Trung Quốc

Khi mà loại đồ gốm sứ Trung Quốc tráng men pha chì nung ở nhiệt độ thấp (dùng cho thờ cúng, đám ma) phát triển rất mạnh trong suốt thời kỳ Đông Hán, những đồ gốm men ngọc chính gốc