Bồ Bát

Tham quan làng gốm Bồ Bát

Tham quan làng gốm Bồ Bát

May mắn được đến thăm nghệ nhân Phạm Văn Vang trong một buổi chiều tà, quả thực chàng thanh niên này đã khiến tôi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cùng với sự phát triển du